Ny Struktur i Samværs- og aktivitetstilbuddene

22.12.2016
Ny organisering på aktivitets- og samværsområdet i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Samværs- og aktivitetstilbuddene Kontakten,Pinta

og Mamma Mia

I forhold til den politiske beslutning i juni måned 2016, har Aktivitets-

og samværstilbuddene forpligtet sig til: Samvær, aktive

borgere og netværk. Det betyder, at der kommer til at ske en

omorganisering fra 2017. For at kunne efterleve denne beslutning,

ser vi frem til at skabe endnu flere aktiviteter, aktive

borgere og samvær i Center Nord-Vest.

 

Aktivitets- og udviklingsspor og samværsspor.

Du vil i de to spor møde de medarbejdere og frivillige, du

er vant til. Men du vil opdage, at du også kan møde dem på

steder, hvor du ikke er normalt møder dem. I aktivitets- og

udviklingssporet vil der være en del fremskudte aktiviteter.

I de samværstilbud I kender i dag, vil der fortsæt være aktiviteter.

I forbindelse med den nye organisering, kommer

medarbejdere og leder i år og starten af næste år, ud og laver

reklame på bostederne, for det arbejde vi går i gang med. I

forbindelse med afvikling af Nordstjernen, er der aktiviteter,

vi bliver nødt til at sige farvel til. Det er fællesmøde og gymnastik

og afspænding i Grøndalscentret.

 

Aktivitets- og udviklingssporet 

Aktivitets- og udviklingssporet vil tage sig af NADA, social

færdighedstræning (SFT), torsdagsture, Mal dig glad, IThjælp,

nørklegruppe, selvhjælpsgrupper og foredrag.

Medarbejdere på Aktivitets- og udviklingssporet:

Elin, Jacob, Isabelle og Linda

 

Samværssporet

Samværssporet kommer til at handle om samvær, med meningsfyldte

aktiviteter og netværk. Medarbejdere på Samværssporet i hhv Kontakten og Pinta:

Trine, Pernille, Tommy, Jacob, Morten, Thomas.

 

Mamma Mia vil være vil fortsat være det trygge tilgængelige

tilbud, med fokus på omsorg, samvær og motivationtil udvikling.

Det nye for Mamma Mia er, at de skal være opsøgende

og motiverende i forhold til de borgere, som i dag ikke benytter

sig af et værested, men som kunne have gavn af et tilbud.

 

Beskæftigelse

Vi har fokus på beskæftigelse og ensomhed i Center Nord-

Vest. Beskæftigelse vil komme til at fylde meget og vi mener,

at en vej ud af ensomhed kan være beskæftigelse. Tommy,

medarbejder på Kontakten og socialrådgiver Sumaya er I fuld

gang med at skabe struktur for, hvordan vi kan etablere beskæftigelse.

Dette er i fuld gang og der kommer mere i 2017.

 

FriNoVa- Videns- og Kompetence-Center

Her vil du møde Camilla, Karoline, Kaj og Anders.

Her tages hånd om Peer-indsatsen, Recovery i naturen, foredrag,

samtaler med recovery-coach, samarbejde med Psykiatrisk

Center København. FriNoVas rådgivning er stadig åben

torsdag mellem 11.00 og 16.00.

Telefon mandag til fredag kl. 9-15 mobil: 30 58 02 73