KAT Aktivitets- og udviklingsspor

Aktivitets- og udviklingsteamet er et nyt tiltag, hvor en række medarbejdere laver bydækkende aktiviteter med fokus på udvikling.

Aktivitets- og udviklingsspor i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

KAT tilbyder fremskudte aktiviteter, der kan foregå på botilbud, i opgangsfællesskaber og i lokalområdet. Aktiviteterne involverer peers og frivillige og er forankret i Team KAT, der er et koordinerende og udførende team under samværstilbuddene Pinta og Kontakten.

 

KAT beskæftiger sig blandt andet med NADA, social

færdighedstræning (SFT),Stemmehørergruppe, Mindfullnes, selvhjælpsgrupper og foredrag mv..

 

Medarbejdere på Aktivitets- og udviklingssporet:

Elin og Isabelle 

 

Kontakt:

Isabelle: tlf.30580300

Elin: tlf.30580396