Hvad er Pinta?

Pinta er et samværs- og aktivitetstilbud for dig, der har eller har haft sindslidelser eller psykiske problemer, og som bor i Københavns kommune.

Et sted med brugerindflydelse og mulighed for medansvar, både i dagligdagen og på de overordnede beslutninger.

Pinta er et anonymt fristed, hvor du ikke skal visiteres for at komme.

læs mere her: Ny Struktur i Samværs og Aktivitetstilbuddene

HVAD TILBYDER VI:

  •  Samvær
  •  Salg af kaffe og te
  •  Pc’er med Internetadgang
  •  Indendørs og udendørs aktiviteter
  •  Mulighed for frivilligt arbejde
  •  Selvhjælpsgrupper kan oprettes

Brugerne 

Brugerinddragelsen og -indflydelsen på Pinta er højt prioriteret. Alle væsentlige beslutninger bliver taget ved Pintas ugentlige brugermøde. Her diskuteres og planlægges i fællesskab blandt andet udflugter og ferierejser, aktiviteter og den daglige drift. Brugerne bestemmer selv, i hvilket omfang, de ønsker at være med. På Pinta får brugerne mulighed for at få et bæredygtigt netværk og socialt samvær med andre mennesker.

Personalet

Pintas medarbejdere arbejder målrettet på at skabe et trygt miljø med gensidig empati og omsorg for hinanden. De støtter i udviklingen af personlige ressourcer og sociale kompetencer og i at realisere og forfølge drømme for fremtiden.
De ansatte på Pinta stiler efter at være gensidigt inspirerende, igangsættende og en idébank for aktiviteter.

 

Download Pintas Folder